Hulp nodig of vragen?

U kunt Arjanne op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 9:00 tot 18:00 uur bereiken via onderstaande telefoonnummer.

06-20419125 Arjanne Bredemeijer

Intervisie

Intervisie

“wat doe jij nou als je vast loopt in de therapie?”. Iedereen kent die vraag wel en wanneer hij zich aandient, zoeken we de oplossing meestal in intervisie of supervisie bij vakgenoten. Dat kan uiteraard goed werken, maar heeft ook zijn beperkingen. Zij werken immers vanuit dezelfde visie als jij .

Het aanbod

Intervisie vanuit het systemische werk voor hulpverleners en cliënt biedt een unieke kans om het verloop van je therapie of proces met cliënten een wending te geven waar je zelf niet aan had gedacht. In onze eigen praktijk (Bureau De Wissel en Egilah) ervaren wij dagelijks het verhelderende effect van opstellingen: De cliënt praat niet alleen over zijn vraag, maar doet er ook iets mee in aanwezigheid van zijn therapeut. Dat leidt tot inzichten die anders niet zouden opkomen. Vanwege die eenvoud en het krachtige effect hebben wij

Traumaopstellingen en psychotrauma

Specifieke aandacht geven wij in deze systemische intervisie aan de traumaopstellingen In de traumaopstellingen proberen we de oorzaken van verwondingen en verstrikkingen te begrijpen. We doen dat doordat de cliënt zijn “verlangen”( naar oplossing, verbetering, verandering) formuleert en dit verlangen “opstelt” door een representant te vragen dit te vertegenwoordigen. In deze opstellingen wordt duidelijk wat het trauma “innerlijk”heeft gedaan in de cliënt. Hoe hij heeft “overleefd” en hoe deze kant ( deel ) van hem zich laat zien. Maar ook hoe een “verstijft kinderlijk deel” de wereld nog steeds beleefd als in tijden van toen. Dissociatieve stoornissen zijn in deze opstellingen duidelijk te onderscheiden. Essentieel is aan wie en wat de persoon zich nog verbonden heeft(bijv. de moeder) en het soms juist haar trauma is waar hij zich mee heeft verbonden.
Door deze “doorkijk” kan de client duidelijker waarnemen voelt hij meer veiligheid en controle om zelf een verandering- en integratieproces op gang te brengen.

Voor wie

De systemische intervisie is voor( vrijwillige) hulpverleners en therapeuten, coaches die regelmatig contact hebben met cliënten. Er dient sprake te zijn van een hulpverleningsrelatie: Je hebt met een cliënt een veranderingsdoelstelling afgesproken en werkt daar samen aan.

Intervisiedagen

Intervisiegroep voor hulpverleners:
De intervisie vindt plaats in een groep met andere hulpverleners. Iedereen krijgt de ruimte zijn casus in te brengen. Het mooie van de systemische benadering is dat de ingebrachte casus buiten het eigen kader wordt geplaatst. Jij kiest anderen die jouw casus “spelen” en kunt verder op afstand kijken. In de opstelling worden jouw rol en positie in de hulpverlenerrelatie zichtbaar, net als de onderliggende dynamieken die spelen tussen jou en je cliënt. In de nabespreking is ook de inbreng van de aanwezige hulpverleners belangrijk; de “doorstart” van je therapieproces krijgt daardoor de nadruk.

Intervisiegroep voor hulpverleners en cliënt
Je kunt op deze intervisiedag ook samen met je cliënt komen. Onze ervaring is dat het heel goed werkt zowel voor de therapeut als de cliënt om samen het stagnatiepunt in een opstelling neer te zetten. Hierdoor kun je de mogelijke wending en verandering samen en tegelijkertijd meemaken.

Intervisiegroep als “oplader”en persoonlijke ondersteuning
Natuurlijk ben je ook van harte welkom als je geen cliëntproces wilt inbrengen. Voor veel therapeuten is deze dag een belangrijke ‘ oplader’. Met collega’s praten over werk , methoden en ervaringen is heilzaam en het werkt als het opladen van je batterij. Sommige hulpverleners gebruiken de intervisiedag ook om iets van henzelf in te brengen. Dat kan een vraag zijn van persoonlijke aard, en het kan gaan over werk of de omgang met collega’s.

Welke vragen kan je inbrengen

Stagnerende therapeutische processen. Iedereen herkent dit. Je werkt al zo’n 8 of 10 sessies met een cliënt, en je voelt dat je niet verder komt of zelfs vastloopt. Soms is het een onderwerp dat stelselmatig wordt vermeden, of het proces wil maar niet ‘vooruit’. Je bent even de weg kwijt, de behandeling stagneert en wat nu… Meestal voelt de cliënt het ook en kun je samen pas op de plaats maken. Dit zijn de momenten waarop je met je cliënt naar een systemische intervisiedag kunt komen en je vraag kunt stellen.

Persoonlijke processen in je hulpverlenerrelaties.Het gebeurt ook wel dat de therapeut of hulpverlener aanvoelt dat het stagnatiepunt niet zozeer met de cliënt te maken heeft maar met zichzelf. Op dit punt loopt het vaker vast in contacten met cliënten of patiënten. Voor deze vragen kun je ook de intervisiedag gebruiken.

Niet geven maar ontvangen
Als je veel met cliënten werkt en/of samenwerkt met andere hulpverleners, dan beleef je ook wel eens een dipje. Je voelt je even niet zo geïnspireerd of gewoon moe. Het is er even niet meer. Op de intervisiedag hoef je in zo’n geval niets. Er zijn is vaak al voldoende om weer op te laden. Of je kunt je vermoeidheid ‘inbrengen’ als vraag. Het scala aan mogelijke vragen is onuitputtelijk merken wij altijd en dat inspireert ons om deze systemische intervisiedag te organiseren.

Waar/wanneer

Wij streven er naar 1x per 3 maanden een intervisie bijeenkomst te houden. Dus meld je aan en wij melden jou, waar en wanneer wij starten. De bijeenkomsten zullen in het midden van Nederland gehouden worden. Of we komen op jouw locatie, wanneer jij je met een team aanmeldt.

kosten

Een intervisiedag kost ( zonder inbreng casus): 95 euro
Met inbreng casus: 175 euro
Met cliënt en inbreng casus: 195 euro
Op locatie: In overleg

Voorwaarden

Er zijn een paar voorwaarden verbonden aan het meenemen van je cliënt naar de intervisiedag. Zorgvuldigheid staat voorop. Wij bespreken de voorwaarden voorafgaand aan de dag met jou en stellen samen vast wat de draagkracht en de draaglast van je cliënt zijn. Je cliënt moet het wel aankunnen. Wij bespreken dat voorafgaand aan de intervisiedag.
Opgave: per mail of telefonisch

Deze systemische intervisie is ontwikkelt door Bureau de Wissel