Hulp nodig of vragen?

U kunt Arjanne op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 9:00 tot 18:00 uur bereiken via onderstaande telefoonnummer.

06-20419125 Arjanne Bredemeijer

Pedagogische systemen

Pedagogische systemen

Pedagogisch Systemische Opstellingen (PSO), een innovatieve visie op werken met kinderen op basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen.

De pedagogisch systemische opstellingen (PSO) – die wij ontwikkeld hebben – gaan uit van de systeemtheorie. Een systeem bestaat uit elementen die onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Samen vormen zij een geheel. Als er iets niet goed functioneert in het systeem, heeft dat invloed op alle elementen.Jij ,als onderwijzer, ped. medew., leidster, leert te kijken naar het kind vanuit een systemische context.

Voor het opvoeden van een kind heb je een heel dorp nodig.

PSO laat je kijken door een andere bril, het kind zien als onderdeel van een groot geheel (een groot dorp). Het kind is niet alleen verbonden met zijn ouders en familie, maar ook met zijn omgeving, cultuur,met zijn kinderdagverblijf, zijn groepsgenootjes, zijn klas met jou als onderwijzer of ped. medew.. Als we zorgen dat die onderlinge verbindingen in dat dorp (systeem) zo vloeiend mogelijk stromen, komt dat ten goede aan het kind. In PSO onderzoeken we hoe dit concreet werkt.

Wat is het doel van een PSO en wat is de praktische uitwerking.

Als er iets niet goed gaat met de groep of een kind, jouw reactie op de groep of een kind, dan is PSO een goed onderzoeksmiddel om te kijken waar verbindingen haperen, wat er gebeurt in het systeem, met jezelf als pmw.er, het kind en alle (familie)achtergronden die erbij horen. Tevens kunnen er in een opstelling nieuwe interventies worden gedaan. Met als doel: verbindingen herstellen, een ander zicht krijgen op jezelf en/of het kind, waardoor gedragsveranderingen ontstaan.

Wat zien we aan het kind als er iets mis gaat in het systeem

Het kind geeft signalen als er iets mis in het dorp (systeem). Hij heeft buitensporig gedrag of is juist heel stil en dichtgeslagen en niet meer in contact. In een PSO stellen we de volgende vragen;

Het kind is niet lastig, maar welke last draagt hij van de mensen uit zijn omgeving.

Welke last heeft hij van innerlijke blokkades van zijn ouders of van jou als leerkracht

Welke last heeft hij van zichzelf ? Wat heeft hij overgenomen vanuit een ander systeem en zit hij verstrikt in de rol van een ander.

Vanuit een PSO kijken naar jouw functioneren als leerkracht of ped. medew.

Soms blijkt dat een bepaald kind jou steeds raakt en jij niet met het kind om kan gaan. Het systeem waar jij uit komt (ouders,familie, opvoeding) neem jij ook mee in je werk met kinderen. Als jij bijv. vroeger je emoties niet kon/mocht laten zien, is het voelen, denken en handelen niet in contact met elkaar. Er zijn blokkades. Een kind voelt die blokkades feilloos aan, maar heeft er ook last van. Hij zal je door zijn “lastig gedrag” confronteren.

In een PSO kunnen we kijken naar je eigen blokkades en familieachtergrond, zodat helder wordt vanwaar uit je reageert.

Hoe werkt een PSO.

In een opstelling zet je “plaatsvervangers “ van de betrokken personen (bijv. kind, leidster,ouders) of een abstractie( het probleem, het gedrag) in de ruimte neer. De plaatsvervangers, krijgen intuïtief informatie, spreken die uit en dat maakt zichtbaar wat er speelt. D.m.v interventies in de opstelling, zien we wat voor het kind of de pmw.er tot meer ontspanning kan leiden en welke verbindingen kunnen worden hersteld. Vaak helpt alleen het kijken naar de opstelling al om te komen tot ander inzicht of gedrag naar het kind of ouders toe.

Geschikt voor studiedagen voor  Basisscholen, Kinderdagverblijven,Opleidingen SPW/ SCW, Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen.

klik voor aanvraag of informatie